Γραμματεία υποστήριξης και πληροφόρησης υποψήφιων και μαθητών.

Διαλέξτε από το μενού αυτό που θέλετε να δείτε ....  Η λύση βρίσκετε 100% σε ένα από τα 3 προτεινόμενα προγράμματα... των 60 40 20 μαθημάτων .............. κατάλληλα για όλες τις ηλικίες από 9 έως 109 ετών... για ΟΛΑ  τα επίπεδα  και όλες τις απαιτήσεις μέχρι το έτος 2099  ..........

6983 231 951

6983 231 951
μιλήστε προσωπικά ..με εκπαιδευτικό σύμβουλο ...για τον γρήγορο τρόπο μάθησης